Thank you for your patience while we retrieve your images.


Thumbnails
 
Kalmia latifolia 20090614001069

Kalmia latifolia 20090614001069

Mountain Laurel
Kalmia latifolia